Informacja o wolnych lokalach użytkowych

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 43-430 Skoczów, ul. Krzywa 4,  tel. 33 479-92-00, informuje, że posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia :   

Stawki poniższych lokali do negocjacji:

1 .Bielska 12 o pow.19,83 m2, wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan.
2 .Krzywa 4 o pow.9,20 m2, wyposażony w inst. elektryczną, c.o.
3. Krzywa 4 o pow. 10,00 m2, wyposażony w inst. elektryczną, c.o. 

4. Słoneczna 14 o pow.13,78m2, wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan. , c.o., brak w.c.
5 .Rynek 18 o pow.11,00m2, wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan.
6. Stawka budynku do negocjacji: budynek Sportowa 1: pow.235,34 m2 wyposażona w inst. elektryczną, gaz, c.o.wod-kan, w.c.