Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Dane przedsiębiorstwa

Kontakt telefoniczny

Numery wewnętrzne

  • dział kadr - 10
  • dział techniczny ciepłownictwo - 15
  • sekretariat - 20
  • dyrektor ds. nieruchomości - 22
  • administracja - 24
  • księgowość - 25
  • dział techniczny nieruchomości - 23
  • kierownik ds. administracyjno-windykacyjnych - 26