002

Zamówienia publiczne.

Dodano:

07-06-2021

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne zaprasza do złożenia ofert dotyczących naprawy pokryć dachowych budynków Rynek 17 oraz Kościelna 11

Rynek 17 – dach o powierzchni około 280 m2 i nachyleniu ponad 40 stopni, pokrycie gontem bitumicznym, w roku 2015 zabezpieczony środkiem uszczelniająco – konserwacyjnym “Hydronylon”. Konieczne ponowne uszczelnienie całego pokrycia, świetlika oraz obróbek blacharskich.

Kościelna 11- część dachu o powierzchni około 50 m2 i nachyleniu 15 stopni, z oknami dachowymi, pokrycie papą termozgrzewalną, konieczne dokładne sprawdzenie przyczyn zacieków, sprawdzenie pasa podrynnowego wraz z rynną.

Oczekujemy aby Wykonawca zainteresowany wykonaniem robót, dokonał oględzin dachów, a następnie przedstawił propozycję w zakresie sposobu i technologii naprawy. Możliwe złożenie oferty częściowej na jeden z budynków.

Szczegółowych informacji udziela: Jerzy Staniek tel. 33 479 9200 w.23