Wniosek o zakwalifikowanie do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Skoczów

Wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami dostępny jest w załączeniu.