WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
43-430 Skoczów, ul. Krzywa 4  tel. 33 479-92-00

Informujemy, że posiadamy wolne lokale użytkowe do wynajęcia :  

Stawki poniższych lokali do negocjacji:
1. Ustrońska 2, pow. 49,30 m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan.

2. Słoneczna 14, pow. 13,78m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan. , c.o., brak w.c.
3. Rynek 18, pow. 11,00m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan.
4. Sportowa 1, pow. 235,34 m2 inst. elektryczną, wod-kan., c.o.
5. Krzywa 4, pow. 21,00m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan. , c.o.
6. Krzywa 4, pow. 32,00m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan. , c.o.

Informujemy także, że posiadamy wolne miejsca postojowe na placu parkingowym przy ul. Targowa 9a.