SPK ogłasza przetarg na wolne lokale przy ul. Bielska 14 i Ustrońska 2

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 43-430 Skoczów, Krzywa 4, tel.:  33 479 92 00 ogłaszamy przetarg na najem lokali użytkowych w budynkach przy ulicy: Bielska 14, Ustrońska 2, Posiadamy…

Czytaj dalejSPK ogłasza przetarg na wolne lokale przy ul. Bielska 14 i Ustrońska 2